The Return Prayer

26 november 2022
09:30 tot 12:00

De wens is om maandelijks in een ander gemeentegebouw samen te komen. Dit, om het interkerkelijk karakter te benadrukken.

DOEL
We zullen God zoeken. In vasten. In een tijd van aanbidding. In verootmoediging. In luisteren naar de HEER. En in eenparig gebed in geloof.
In september 2020 was een internationaal bidden en vasten. Bekend als “THE RETURN”. Uit verschillende gemeenten is hier door broers en zussen aan deelgenomen. Hieruit ontstond een sterk verlangen door te gaan met gezamenlijk bidden en vasten.
Plotseling leven we in een andere tijd. Ook in Nederland staan we onder druk. Ons geloof is dat dit samenkomen van broers en zussen uit verschillende gemeenten Gods verlangen is.

26 november 2022
09:30 tot 12:00
Locatie
Blinkende Morgenster
Lindeijerlaan 10
Vlissingen

De wens is om maandelijks in een ander gemeentegebouw samen te komen. Dit, om het interkerkelijk karakter te benadrukken.

DOEL
We zullen God zoeken. In vasten. In een tijd van aanbidding. In verootmoediging. In luisteren naar de HEER. En in eenparig gebed in geloof.
In september 2020 was een internationaal bidden en vasten. Bekend als “THE RETURN”. Uit verschillende gemeenten is hier door broers en zussen aan deelgenomen. Hieruit ontstond een sterk verlangen door te gaan met gezamenlijk bidden en vasten.
Plotseling leven we in een andere tijd. Ook in Nederland staan we onder druk. Ons geloof is dat dit samenkomen van broers en zussen uit verschillende gemeenten Gods verlangen is.


Locatie
Blinkende Morgenster
Lindeijerlaan 10
Vlissingen