Uitnodiging feestelijke opening

Vanaf 7 april maken wij officieel de verandering naar Hope 4 You Church. Een grote verandering, het afsluiten van een periode die achter ons ligt en het uitzien naar de periode die voor ons ligt.

Dit bericht is geplaatst op 01-04-2019

Zondag 7 april hebben we een feestelijke dienst.
In deze feestelijke dienst zal de apostolische raad een nieuwe tijd inluiden voor de gemeente en Roy en Anita Weeber inzegenen en bekrachtigen als nieuw voorgangersechtpaar. 
Tegelijkertijd worden Martin en Tinie Timmer, Twan en Griselda Snell ingezegend en bekrachtigd als oudstenechtpaar.

In het afgelopen jaar zijn we als oudstenteam samen met de apostolische raad, Steve van Deventer en Astrid Hinoke, kernleiders en gemeenteleden, tot de geestelijke overtuiging gekomen dat God een nieuw plan en visie heeft voor de gemeente Beréa Vlissingen.

Wij zijn dankbaar voor de periode en het leiderschap van de afgelopen jaren. Daarnaast ervaren we een nieuwe naam:
Hope 4 You, Church of all nations

We zien uit naar wat de Heer gaat doen!

Aansluitend na de dienst is er gelegenheid om Roy en Anita, Martin Tinie, Twan en Griselda te feliciteren en zal er een feestelijke lunch worden verzorgd met koffie en broodjes.

U bent van harte uitgenodigd om bij deze bijzondere dienst aanwezig te zijn!

Met hartelijke groet,

Namens het oudstenteam en apostolische team.

Romeinen 15:13:

Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede,
zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.

Download de uitnodiging