Belangrijke mededeling naar aanleiding van Corona Virus

Zondagse samenkomsten in maart afgelast in verband met richtlijnen RIVM Corona Virus!

Dit bericht is geplaatst op 13-03-2020

Vanaf donderdag 12 maart 2020 gelden in Nederland nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins hebben deze maatregelen toegelicht tijdens een persconferentie welke zijn gebaseerd op het advies van het RIVM. 
Ons standpunt is om de maatregelen van de overheid die tot 31 maart 2020 van kracht zijn te volgen. 

Dit betekent voor Hope 4 You het volgende:

  • De zondagse samenkomsten van 15, 22 en 29 maart aan de Gildeweg 29 te Vlissingen komen te vervallen;
  • De gebedsbijeenkomst op dinsdag 17 maart en het wekelijkse mannengebed op donderdag ochtend vinden doorgang waarbij we de verantwoordelijkheid van een ieder vragen om bij klachten waaronder neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts thuis te blijven;
  • Verder denken we nog na om in kleinere groepen samen te komen of elkaar op een andere wijze te ontmoeten. Hierover zal nadere informatie volgen.

We geloven in een almachtige God die alles in Zijn hand heeft. Laten we in gebed elkaar dragen deze tijd en bidden voor de wereld, dat velen dwars door verdrukking heen onze hemelse Vader leren kennen.

Jesaja 41:10 NBG51
Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn heilrijke rechterhand.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u deze stellen op info@hope4you.church of direct richten aan één van de oudsten op hun persoonlijk emailadres.

Mede namens het oudstenteam,

Zegen en groet,

Roy en Anita Weeber
Voorgangersechtpaar