Samenkomst

De zondagse samenkomst is een feestelijke samenzijn van de gemeente waarin we God en elkaar ontmoeten.

Elke zondagochtend is er in de Hope 4 You Church aan de Gildeweg 29 tussen 10.00 en 12:00 uur een samenkomst voor iedereen. Het is een eredienst. In deze samenkomsten is er ruimte voor gebed, voor een zangdienst met lofprijzing en aanbidding voor de Heer, voor luisteren naar wat de Heilige Geest tot de gemeente zegt en voor prediking van Gods Woord. Na de samenkomst is er gelegenheid voor gebed en bediening.
 
Als de volwassenen hun kerkdienst hebben, is er voor de kinderen en de tieners een eigen programma.
Na de dienst vinden we het leuk om elkaar te ontmoeten, en met elkaar in gesprek te raken in een ontspannen sfeer met koffie of thee.