Gebed

Gebed is de motor van de gemeente

Gebed neemt een belangrijke plaats in in onze gemeente. Als we bidden willen we God danken en eren. We luisteren naar Zijn stem en zoeken naar Zijn wil. We bidden voor onze noden en voor die van anderen. Zoals een motor een auto in beweging brengt, zet ons gebed ook dingen in beweging in de gemeente.
 
Op dinsdagavond van 19:30 - 21:00 uur is er om de week, in de even weken, gemeentegebed.
Op elke donderdagmorgen van 06:30 - 07:45 uur is er mannengebed met aansluitend ontbijt.
Op zondagmorgen om 09:30 uur is er gebed voor de samenkomst.
 
Verder is er in de samenkomst en in de lifegroups ruimte voor gebed.