BEELOHIEM Hebreeuws Links

BEELOHIEM Hebreeuws Links

De URL van deze pagina is: https://hope4you.church/hebreeuws-links       

Terug naar pagina BEELOHIEM LEER HEBREEUWS

Uitleg grammaticale termen
Grammaticale_termen_v1.01.docx
Grammaticale_termen_v1.01.pdf

Lesstof Basiscursus Bijbels Hebreeuws
BBH_2022_2023v.1.07.docx 
BBH_2022_2023v.1.07.pdf
tekst-BBH-06-gen1v7-8.docx 
tekst-BBH-06-gen1v7-8.pdf

Lesstof Vervolgcursus Bijbels Hebreeuws
VBH_2022_2023v.1.07.docx
VBH_2022_2023v.1.07.pdf
tekst_VBH_06_ps_121v1_2.docx 
tekst_VBH_06_ps_121v1_2.pdf

Gratis YouTube lessen Basiscursus Bijbels Hebreeuws
YouTube Playlist LEER HEBREEUWS - Basiscursus Bijbels Hebreeuws
Hebreeuws les 01 - De letters
Hebreeuws les 02 - Dageesj Lene   
Hebreeuws les 03 - Dageesj Forte en leesmoeders
Hebreeuws les 04 - Qetiev qeree, laryngalen, sjewa

Hebreeuws les 05 - TeNaCH en accenten
Hebreeuws les 06 - Qamets  
Hebreeuws les 07 - Persoonlijk voornaamwoord, Jezus in het OT
Hebreeuws les 08 - Lidwoord ha, voorzetsels le, be, ke

Hebreeuws les 09 - Voegwoord we, voorzetsel min
Hebreeuws les 10 - Persoonlijk voornaamwoord
Hebreeuws les 11 - Zelfstandig naamwoord
Hebreeuws les 12 - Diversen
Hebreeuws les 13 - Werkwoord, deel 1

Zing Hebreeuws tijdens Beelohiem-avonden
Songbook_Beelohiem_Hebreeuwse_Liederen_v1.10.docx 
Songbook_Beelohiem_Hebreeuwse_Liederen_v1.10.pdf
Leer liederen alvast via YouTube:
YouTube Playlist ZING HEBREEUWS - Zingen met Beelohiem
Lied 01 - 'Een qadoosj Kadonaaj - Er is niemand heilig als Adonaaj
Lied 02 - Doemijjaa nafsjie - Mijn ziel is gerust 
Lied 03 - Gadool ’Elohaaj - Hij's groot onze God
Lied 04 - Qaadoosj - Heilig

Lied 05 - Ta‘amoe oere’oe – Smaak en zie 
Lied 06 - Leev taahoor - Een rein hart
Lied 07 - Porèts dèrèch - Wegdoorbreker (Waymaker)
Lied 08 - Het gebed van Jèsjoeaa (’Avinoe - Onze Vader)