Kinderen en Tieners

Kinderen en tieners hebben op zondagmorgen een eigen programma.

Kinderen

Als de volwassenen hun samenkomst hebben, is er voor de kinderen een eigen programma. Onze kinderen leren daar, evenals wij, wie de Heer Jezus voor hen is. Ook zijn ze praktisch bezig met allerlei werkjes, samen zingen en limonade drinken. 

 

We hebben de volgende kindergroepen:

Peuters en onderbouw voor kinderen van 0 jaar t/m groep 2 van de basisschool.

Middenbouw voor kinderen van groep 3 t/m groep 6 van de basisschool.

Bovenbouw voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool.

 
Tieners

Je hoort bij de tieners vanaf de eerste klas middelbare school tot en met het schooljaar waarin je 16 jaar wordt.

Dat is een boeiende maar ook verwarrende leeftijd. Een leeftijd waarin je zelf gaat nadenken. Een leeftijd waarin je moeilijke vragen stelt en geen makkelijke antwoorden meer wilt. Een leeftijd waarin je je soms goed voelt en soms niet goed voelt. Het is belangrijk om een stevig fundament te hebben om op te staan. Wij leren je dat Jezus Christus een stevig, Rock Solid, fundament is waarop je je leven kunt bouwen.

Dat doen we op zondagochtenden in onze eigen tienerruimte (eens per twee weken). Maar we doen ook weleens andere dingen zoals een filmavond of samen eten. Samen naar de Pinksterconferentie van Opwekking gaan of naar de EO-jongerendag, ook dit zijn mooie belevenissen.