Onderwijs

Jezus was de meest geweldige leraar en onderwijzer die er bestaat!

Toen Jezus de aarde verliet om naar Zijn Vader te gaan zei Hij het volgende:
Mattheus 28 : 19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen (Herziene Staten Vertaling).
Dit noemen we ook wel de grote opdracht.
 
In de gemeente zijn diverse vormen van onderwijs aanwezig zoals, dooponderwijs, Alphacursussen, bijbelschoolonderwijs, conferenties en een cursus introductie tot de gemeente.
 
Ook in de samenkomsten en in de lifegroups gaat de bijbel open en leren we van het woord van God.