School 4 Leadership & Mission

SCHOOL 4 LEADERSHIP & MISSION 2023 - 2024
13 Zaterdagen (trainingsdagen), 12 woensdagavonden (verwerkingsavonden)
Online deelname mogelijk. English translation available.

School 4 Leadership & Mission

U bent van harte welkom bij de School 4 Leadership & Mission. 
Verlang je naar te leven zoals Jezus. Wil je weten welke roeping God op je leven heeft gelegd. Wil je opwekking zien in Nederland en de landen wereldwijd. Heb je een verlangen dat mensen Jezus leren kennen? 
Dan bent u van harte welkom bij de School 4 Leadership & Mission.


 

 

 

 

Getuigenissen van afgelopen jaar. (Klik op de foto)

Mattheüs 28:19 
Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
 
Doel van de School 4 Leadership & Mission

* Intimiteit met de Heilige Geest, Jezus en God
* Weet wie je bent (positie) in Christus
* De genade en liefde van God
* Transformeer en heb impact overal waar je komt 
* Ontwikkel geloof en leer te leven en te geven vanuit overvloed 
* Gezond leiderschap en gezonde vaders en moeders
* Leer inspirerend te spreken en te preken
* Vernieuwing van je denken
* Leer te wandelen in je bestemming en in het bovennatuurlijke
* Genezing, bevrijding, tongentaal en profetie
* Discipelschap en nog veel meer.......

 
Sprekers op de bibleschool 4 Leadership & Mission op zaterdag.
13 bijeenkomsten, met Nationale en Internationale sprekers 
Inclusief 12 terugkombijeenkomsten op woensdag direct na de bijbelschooldag.
25-02-2023 Tineke Bouwman - Intimiteit met God
25-03-2023 Roy Weeber - Who am I
29-04-2023 Jan Pool - Gezond Leiderschap
20-05-2023 Johan Toet - Bereiken van mensen, getuigen zijn
17-06-2023 Roy Weeber - Spreken en preken in het openbaar 
15-07-2023 Steve van Deventer - Gaven van de Heilige geest en discipelschap
26-08-2023 of 02-09-2023 Jaap Dieleman - Wandelen in je bestemming
23-09-2023 of 30-09-2023 Ben Kroeske - Ablaze Vlissingen
28-10-2023 Gerard de Groot - Geestelijke bovennatuurlijke wereld, profeteren en tongentaal
02-12-2023 Pastor Shahzad - Wandelen in je bestemming en genezing
13-01-2024 Ruth Keijdener - Innerlijke genezing
02-03-2024 Ben Kroeske - Transformatie en dagelijks onder de kracht en zalving wandelen met de Heilige Geest
10-03-2024 Roy Weeber - Feestelijke afsluiting bijbelschooljaar

Mogelijke missie reizen:
* Outreach naar Brazilië, Malaysia, Cambodia, Laos, Myanmar of ......

Challenge
* Challenge Weekend 
   ‘Out of your comfort zone’

Algemeen
•    Er wordt gestreefd naar 50 % theorie en 50 % om de gegeven theorie in praktijk te brengen.
     De verdeling theorie en praktijk is per onderwerp en spreker wel verschillend maar er wordt geprobeerd theorie af te wisselen met praktijk. 
•    Afmeldingen minimaal 7 dagen voor de les. Bij ziekte voor 8:45 uur
•    De lessen starten om 9:00 uur en lopen door tot 16:30 uur.

Kosten deelnemer (Verplichte)
 
Algemene kosten
Kosten bijbelschool en werkmap => 200 euro (17,50 euro per maand)

Kosten persoonlijkheidstest (Reiss profile test) => 90 euro. Apart af te rekenen indien van toepassing
Inschrijvings- en administratieve kosten 10 euro.

Totaal Zonder Reiss Profile test 
- Bijbelschool => 200,00 euro 
- Inschrijvingskosten, administratieve kosten en cursus map => 10 euro

Totaal => 210,00 euro 
Bij maandbetaling => 17,50 euro
Bij jaar betaling => 200,00 euro (inclusief 10 euro korting op inschrijving en cursusmap)

* Kosten persoonlijkheidstest (Reiss profile test) => 90 euro. Apart af te rekenen indien van toepassing
** De lunch dien je zelf mee te nemen. Hope 4 You zorgt voor soep en koffie en thee. Verder is de AH op loopafstand van Hope 4 You 
Kosten deelnemer (Vrijwillig)
 
Mission Outreach 
Totaal Ongeveer 900 - 2000 euro 
Outreach naar Brazilië, Malaysia, Cambodia, Laos, Myanmar of ......
 

Direct aanmelden bijbelschool