Wie zijn wij?

Hope 4 You Church is een gemeente die gelooft dat er hoop is voor iedereen door Jezus Christus, die het woord van God als basis heeft en van daaruit samenkomt en activiteiten organiseert, zowel plaatselijk als wereldwijd.

Hope 4 You, Church of all Nations

Welkom bij de Hope 4 You, Church of all Nations.
Wij zijn een kerk, een christelijke gemeente. Onze visie is lokaal gericht (Vlissingen en omstreken), maar ook nationaal (Nederland) en internationaal (de hele wereld).
Wij geloven dat er altijd hoop is omdat Jezus leeft en ook aan jou leven en overvloed wil geven!

Onze basis

De basis van onze gemeente is sterk verbonden met het zendingsbevel dat Jezus heeft gegeven in  de bijbel. 

Mattheus 28 : 19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen (Herziene Staten Vertaling).

De bijbel, het woord van God, is de basis van ons doen en laten. Door te lezen en te leren wat er in de bijbel staat, ontdekken we wie God is, wie Jezus is en wie de Heilige Geest is. We vinden het belangrijk om deze God te eren. Ook ontdekken we dat God genezing en herstel geeft naar geest, ziel en lichaam.

Zondagse samenkomsten

Je bent welkom om onze zondagse samenkomsten te bezoeken in ons gebouw aan de Gildeweg 29 in Vlissingen. Elke zondag van 10.00 - 12.00 uur. Voor kinderen en tieners is er een programma op hun niveau in hun eigen ruimtes in het gebouw.
Wij starten de samenkomsten altijd met het aanbidden en prijzen van onze God door middel van muziek en zang of andere expressiemiddelen. Een enthousiast aanbiddingsteam begeleidt ons daarbij.
Na het aanbidden is er een spreker. Sprekers komen van zowel binnen als buiten onze gemeente en brengen ons het woord van God en helpen ons dat woord te begrijpen.
Profetie is bij ons sterk aanwezig. Ook genezing en herstel van je gewonde geest, ziel of lichaam.
Tijdens en na de dienst is er uiteraard ruimte voor gebed. Ons gebedsteam staat voor je klaar.
We vinden het fijn om na afloop van de dienst onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar contact te hebben.

Visie

Onze gemeente heeft een visie.
Lokaal willen we zorgdragen voor onze gemeentebezoekers en voor de mensen in onze omgeving. Onze gemeentebezoekers geven we praktische en geestelijke ondersteuning. We bemoedigen hen, we zorgen voor elkaar, we bouwen onze mensen op, we versterken ze en we willen ze toerusten om er op uit te gaan of om uit te stappen in de dingen die God voor hen heeft bestemd.
We willen ook over de grenzen van onze regio heen kijken waar we, nationaal of internationaal, projecten kunnen opzetten of kunnen ondersteunen. Opbouwprojecten of zendingsprojecten, nieuwe gemeentes stichten of leiders of zendelingen of bestaande gemeentes ondersteunen.
We geloven dat Israë l onze oudste broer is waarmee God een plan heeft en willen als een broer naast Israël staan.

Een levende gemeente

We zijn een levende gemeente waar we naast de zondagse samenkomsten ook huiselijke lifegroups hebben. Waar we concerten en conferenties organiseren. Waar onderwijs is en waar maaltijden gehouden worden. Waar voor jong en oud activiteiten zijn. 
Waar we allemaal als levende stenen meebouwen aan de gemeente die het lichaam van Christus is.