Leadership & Mission

12 Zaterdagen en 4 persoonlijke uitdagingen!

U bent van harte welkom bij de School 4 Leadership & Mission. 
Ben je nieuwsgierig om Gods hand te zien op je leven, op je familie, je vrienden, Nederland en de landen wereldwijd.
Dan bent u van harte welkom bij de School 4 Leadership & Mission.

Leadership & Mission

Direct aanmelden bijbelschool

 

Bekijk poster

 

Lucas 10:2 NBG51

En Hij zeide tot hen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst.
 

Doel van de School 4 Leadership & Mission

- Weten wie je bent
- Krachtige vaders en moeders
- De verlorenen bereiken
- Een verschil maken in levens van anderen 
- Impact hebben in Nederland en wereldwijd
- Anderen toerusten, coachen en trainen
- Anderen liefhebben zoals Jezus ons lief heeft

 

Leerlijnen School 4 Leadership & Mission

De School 4 Leadership & Mission kent verschillende leerlijnen:

1. Leerlijn ‘Ontwikkelen Leiderschap skills’

2. Leerlijn ‘Leer jezelf beter kennen’

3. Leerlijn ‘Leer je roeping / het plan van God met je leven kennen en uit te leven’

4. Leerlijn ‘Ontwikkelen communicatieve vaardigheden m.b.t. preken, bijbelstudie, evangelisatie, omgaan met groepen en individuen’

Tijdens de bijeenkomsten zal aan deze leerlijnen worden gewerkt door de sprekers. 

 

Inhoud van de school 4 Leadership & Mission

12 bijeenkomsten, met Nationale en Internationale sprekers 
Inclusief één terugkombijeenkomst

1- 25-1-2020 Het vaderhart van God. (Ian Ross)
2- 22-2-2020 Apostolisch leiderschap (Steve van Deventer)
3- 16-5-2020 (i.p.v. 21-3-2020) Who am I (Roy Weeber)
4- 25-4-2020 Gezond Leiderschap (Jan Pool)
5- 29-8-2020 (i.p.v. 16-5-2020) Pionieren van huiskerken (Paul Ai)
6- 6-6-2020 Preken en Bijbelstudie (Ruben de Jong)
7- 27-6-2020 Profeteren (Klaas van Denderen)
8- Evangelisatie in de Praktijk (datum en spreker volgt)
9- 19-9-2020 Stappen in je bediening (Jaap Dieleman)
10- 17-10-2020 Passie voor het verlorene (Tineke Bouwman)
11- 14-11-2020 Genezing en bevrijding (Erica Duenk)
12- 12-12-2020 Terugkomdag

Vier Challenges:
                  Challenge 1 - Challenge weekend 
                  Challenge 2 - Het organiseren van evenementen
                  Challenge 3 - Gezond leiderschap
                  Challenge 4 - Outreach naar Maleisië, Cambodja, Laos of Myanmar met Paul Ai

 

Voor meer info verwijzen we naar de sub pagina's, inhoud bijbelschool en challenges

 

Algemeen:

  • Er wordt gestreefd naar 50 % theorie en 50 % om de gegeven theorie in praktijk te brengen.
    De verdeling theorie en praktijk is per onderwerp en spreker wel verschillend maar er wordt geprobeerd theorie af te wisselen met praktijk. 
  • Afmeldingen minimaal 7 dagen voor de les. Bij ziekte voor 8:45 uur
  • De lessen starten om 9:00 uur en lopen door tot 16:30 uur.
    Bij de eerste training dag met Ian Ross zal er ook een avond sessie zijn.
    Mogelijk geldt een avondsessie voor meerdere training dagen. Je wordt van te voren hierover geïnformeerd.

Op te leveren producten:

  • Portfolio die aan het eind gepresenteerd wordt aan de groep tijdens een afsluitende dag


Kosten deelnemer (Verplichte)

 

Algemene kosten

Bijbelschool, werkmap, hersteltraject, kosten persoonlijkheidstest 225 euro.
Inschrijvings- en administratieve kosten 10 euro.
Totaal (verplicht) => 235 euro
* De lunch dien je zelf mee te nemen. Hope 4 You zorgt voor soep en koffie en thee. Verder is de AH op loopafstand van Hope 4 You 

Kosten deelnemer (Vrijwillig)
 

Challenge weekend  met Adam van Asperen
Totaal ongeveer 150 - 200 euro 

Reis met als thema: ‘zet je tentpinnen wijder’ (Vrijwillig)

 

Challenge Outreach met Paul Ai
Totaal Ongeveer 700 - 1250 euro 

Outreach Malaysia, Laos, Myanmar

 

Direct aanmelden bijbelschool